Gand videregående skole

   
Om oss
Huskelisten er tom

Skolebiblioteket her på Gand er i første etasje, rett ved siden av den nye kantina. 

Det er åpent hele skoledagen. Dersom vi ikke er tilstede kan du låne bok ved å skrive deg inn i protokollen.

Vi som jobber her:

Jorunn Karin Erfjord og Siss Heidy Eik